کاربرد اتاق تمیز در صنایع مختلف

کاربرد اتاق تمیز

اتاق های تمیز بطور گسترده ای در صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، صنایع الکترونیک، بیمارستان ها ، خودرو سازی و ... کاربرد دارند. با توجه به نوع صنعت و حساسیت آن نوع استاندرد و کلاس اتاق تمیز مشخص می گردد.

کاربرد اتاق تمیز در صنایع محتلف

استاندارد فدرال 209 تنها استانداردي است كه براي مدت زمانی طولاني به عنوان تنها منبع تعريف شده و در دسترس براي اتاق هاي تميز در سطح جهان بوده است. بنابراين، مشهورترين استاندارد اتاق تمیز جهان استاندارد فدرال 209 آمريكا می باشد. طبق این استاندارد کلاس های اتاق تمیز از 1 تا 100000 تقسیم بندی می گردد. اساس درجه بندی کلاس اتاق تمیز در استاندارد فدرال 209 شمارش تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم می باشد.بنابراین مطابق با استاندارد فدرال 209 در اتاق تمیز با کلاس 1 تنها 1 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد. و به همین ترتیب برای اتاق تمیزی با کلاس 10 ، تعداد 10 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد.
استاندارد ایزو 14644 بخش عمده اي از موضوعات اتاق تميز مانند طراحي اتاق تمیز ، تست عملكرد اتاق تمیز و آلودگي محيطي را بررسی می‌نماید. مطابق با این استاندارد اتاق های تمیز از کلاس ایزو 1 تا ایزو 9 تقسیم بندی می شوند. اتاق تمیز اکیاس با تکیه بر دانش و تخصص و بکار گیری تجربه قادر به طراحی انواع اتاق تمیز در صنایع مختلف مطابق با استاندارهای ملی و بین الملی می باشد.کاربرد اتاق تمیز در صنایع تجهیزات پزشکی

امروزه با توجه به پیشرفت صنایع تجهیزات پزشکی و حساسیت کالاهای پزشکی، استفاده از اتاق های تمیز (کلین روم) در این صنعت را به امری غیر قابل اجتناب تبدیل نموده است. با توجه به درجه خطر کالای پزشکی مورد نظر درجه تمیزی (کلاس) اتاق تمیز در نظر گرفته شده متفاوت می باشد. از آن جایی که اتاق های تمیز مورد استفاده در صنایع تجهیزات پزشکی از جمله حساس ترین اتاق های تمیز به شمار می آیند، باید توجه ویژه ای به لحاظ طراحی اتاق تمیز (کلین روم)، ساخت اتاق تمیز (کلین روم)، اجرای اتاق تمیز (کلین روم) و همچنین تست و اعتباردهی اتاق تمیز (کلین روم) در این صنعت نمود.
اتاق های تمیز (کلین روم) تجهیزات پزشکی باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که تجهیز پزشکی تولید شده در طی فرآیند تولید کمترین میان آلودگی را به خود جذب نماید و از عدم انتقال این آلودگی به بیمار اطمینان کامل حاصل به عمل آید. لذا استفاده از اتاق تمیز در صنایع تجهیزات پزشکی بویژه محصولاتی که با رویکرد اخذCE و صادرات تولید می گردند بسیار حائز اهمیت می باشد.
هر اتاق تمیز (کلین روم) در تجهیزات پزشکی نیاز به احراز کیفیت در مراحل طراحی (احراز کیفیت طراحی DQ)، در مرحله نصب (احراز کیفیت نصب IQ) ، مرحله بهره برداری (احراز کیفیت بهره برداری OQ) و در مرحله عملکرد (PQ) نیاز به احراز کیفیت دارد.
وظیفۀ حذف آلودگی و ایجاد هوای عاری از ذرات بر عهده سیستم تهویه در اتاق تمیز می باشد. سیستم تهویه اتاق تمیز (کلین روم) در صنایع تجهیزات پزشکی شامل هواساز، سیستم کانال کشی، سیستم فیلتراسیون و تجهیزات کنترلی می باشد.