تعریف اتاق تمیز

اتاق تمیز (کلین روم)

تعریف اتاق تمیز

اتاق تمیز یا کلین روم عبارتست از اتاقي كه در آن غلظت ذرات موجود در هوا كنترل شده باشد و به صورتي ساخته و به كار گرفته شود كه ورود، توليد و بقاي ذرات داخل اتاق حداقل باشد وهمچنین ساير پارامترهاي مربوط مانند دما، رطوبت و فشار در صورت نياز در آن كنترل شود.
براین اساس کلاس بندی یا درجه بندی اتاق های تمیز با شمارش تعداد ذرات با قطر مشخص در واحد حجم تعیین می گردد. در استاندارهای مختلف قطر ذرات شمارش شده و همچنین واحد حجم می تواند متفاوت باشد.2/3 از تعریف یاد شده مربوط به ماهیت اتاق تمیز است و آن اتاقی است که ورود، تولید و بقای ذرات داخل را به حداقل می رساند. این کار در ابتدا با ورود حجم زیادی از هوا به اتاق که از طریق فیلتر های با راندمان بالا تمیز شده انجام می شود.
هوای فیلتر شده، علاوه بر فیلتراسیون هوای ورودی، ذرات زنده و غیرزنده را که از طریق کارکنان و ماشین آلات پراکنده شده، جدا کرده و همچنین فشار داخل اتاق تمیز را افزایش داده و باعث می شود که هیچ جریان هوای آلوده نتواند وارد اتاق شود. اتاق تمیز با موادی ساخته می شود که از خود ر تولید نکرده و همچنین به راحتی قابل پاک شدن باشد. کارکنان اتاق تمیز از لباس هایی استفاده می کنند که بدن آن ها را پوشانده و انتشار ذرات را به حداقل می رساند.
هوای فیلتر شده، علاوه بر فیلتراسیون هوای ورودی، ذرات زنده و غیرزنده را که از طریق کارکنان و ماشین آلات پراکنده شده، جدا کرده و همچنین فشار داخل اتاق تمیز را افزایش داده و باعث می شود که هیچ جریان هوای آلوده نتواند وارد اتاق شود. اتاق تمیز با موادی ساخته می شود که از خود ذره تولید نکرده و همچنین به راحتی قابل پاک شدن باشد. کارکنان اتاق تمیز از لباس هایی استفاده می کنند که بدن آن ها را پوشانده و انتشار ذرات را به حداقل می رساند.

طراحی اتاق تمیز

استاندارد فدرال 209 تنها استانداردي است كه براي مدت زمانی طولاني به عنوان تنها منبع تعريف شده و در دسترس براي اتاق هاي تميز در سطح جهان بوده است. بنابراين، مشهورترين استاندارد اتاق تمیز جهان استاندارد فدرال 209 آمريكا می باشد. طبق این استاندارد کلاس های اتاق تمیز از 1 تا 100000 تقسیم بندی می گردد. اساس درجه بندی کلاس اتاق تمیز در استاندارد فدرال 209 شمارش تعداد ذرات با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم می باشد.بنابراین مطابق با استاندارد فدرال 209 در اتاق تمیز با کلاس 1 تنها 1 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد. و به همین ترتیب برای اتاق تمیزی با کلاس 10 ، تعداد 10 ذره با قطر 0.5 میکرومتر در واحد حجم (فوت مکعب) حضور دارد. اتاق تمیز اکیاس با تکیه بر دانش و تخصص و بکار گیری تجربه قادر به طراحی انواع اتاق تمیز در صنایع مختلف مطابق با استاندارهای ملی و بین الملی می باشد.

fed209

ساخت تجهیزات اتاق تمیز

ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز با توجه به حساسیت و درجه اهمیت بالای اتاق تمیز نیازمند دانش فنی ، تجربه و تخصص می باشد . اتاق تمیز اکیاس با استفاده از نیروهای توانمند و بهره گیری از فناوری های روز دنیا پیشگام و پیشرو در طراحی و ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز مطابق با استاندارد های صنایع مورد هدف می باشد.

fed209

نصب و راه اندازی اتاق تمیز

پس از طراحی و ساخت تجهیزات ، نصب و راه اندازی اتاق تمیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. علاوه بر تخصص ظرافت و دقت در نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق تمیز بسیار حائز اهمیت می باشد .اتاق تمیز اکیاس به آموزش پیوسته نیروهای اجرایی گامی بلند در ارتقا سطح کیفی اتاق تمیز برداشته است.

نصب و راه اندازی اتاق تمیز

تست و اعتباردهی اتاق تمیز

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت و راه اندازی نیازمند تست و اعتبار سنجی می باشد . با این هدف که صحت طراحی ، نصب و اجرا احزار شود . اعتبار سنجی و تست اتاق تمیز مطابق با استانداردهای تعریف شده از جمله ISO14644-3 انجام میگیرد .اتاق تمیز اکیاس با دارا بودن امکانات و تجهیزات تست و اعتباردهی آماده ارائه خدمات به کلیه صنایع مورد استفاده میباشد.

fed209