مجموعه خدمات گروه صنایع اکیاس وطن.

تست و اعتباردهی اتاق تمیز

اتاق تمیز

اتاق تمیز یا کلین روم عبارتست از اتاقي كه در آن غلظت ذرات موجود در هوا كنترل شده باشد و به صورتي ساخته و به كار گرفته شود كه ورود، توليد و بقاي ذرات داخل اتاق حداقل باشد وهمچنین ساير پارامترهاي مربوط مانند دما، رطوبت و فشار در صورت نياز در آن كنترل شود.

تست واعتباردهی(صحه گذاری) اتاق تمیز

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری نیاز به صحه گذاری (اعتبارسنجی/ولیدیشن) دارد تا از صحت عملکرد اتاق تمیز اطمینان حاصل گردد.

cleanroom-validation

فازهای اعتباردهی(صحه گذاری ) اتاق تمیز

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری نیاز به صحه گذاری (اعتبارسنجی) دارد تا از صحت عملکرد اتاق تمیز اطمینان حاصل گردد.
صحه گذاری/ ولیدیشن اتاق تمیز در 5 فاز اصلی انجام می گیرد.
-فاز اول: احراز کیفیت طراحی(DQ)
-فاز دوم: احراز کیفیت نصب (IQ)
-فاز سوم : احراز کیفیت بهره برداری (OQ)
-فاز چهارم: احراز کیفیت عملکرد (PQ)
-فاز پنجم: کنترل و مانیتورینگ اتاق تمیز
در فاز چهارم (PQ) تست ها ی اتاق تمیز مطابق با استاندارد ISO14644-3 شامل موارد زیر انجام می گیرد.
1-تست هوای ورودی/خروجی/برگشت
2-تست اختلاف فشار
3-تست دما/رطوبت
4-تست نشتی و اینتگریتی فیلترهای با بازدهی بالا(اپا/هپا/الپا)
5-تست شمارش ذرات و کلاس بندی
6-تست آشکارسازی جریان
7-تست ریکاوری اتاق تمیز
8-تست شمارش ذرات میکروبی
9-تست میزان صدا(db)
10-تست میزان نور(lux)

fed209

تست و اعتباردهی اتاق تمیز

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت و راه اندازی نیازمند تست و اعتبار سنجی می باشد . با این هدف که صحت طراحی ، نصب و اجرا احزار شود . اعتبار سنجی و تست اتاق تمیز مطابق با استانداردهای تعریف شده از جمله ISO14644-3 انجام میگیرد .اتاق تمیز اکیاس با دارا بودن امکانات و تجهیزات تست و اعتباردهی آماده ارائه خدمات به کلیه صنایع مورد استفاده میباشد.

fed209