تجهیزات کنترلی اتاق تمیز/ هوشمند سازی اتاق تمیز

تجهیزات مانیتورینگ و کنترل اتاق تمیز در نحوه عملکرد اتاق تمیز بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی در بازدهی اتاق تمیز دارد. سیستم اعلام و هشدار شنیداری و بصری ، سیستم کنترل و هوشمند سازی اتاق تمیز با قابلیت برنامه ریزی، سیستم مانیتورینک وثبت و ارسال گزارش از جمله این تجهیزات می باشند.
دانلود کاتالوگ دانلود این صفحه

محصولات مرتبط