فیلتر نهایی (فیلتربا بازدهی بالا)

هوای ورودی به اتاق تمیز (کلین روم) باید قبل از ورود به اتاق تمیز (کلین روم) فیلتر شده و از بستر فیلترهای متفاوتی عبور کند تا میزان آلودگی آن به حد مجاز مشخص شده برسد. استفاده از پیش فیلترها، فیلترهای میانی و فیلترهای با بازدهی بالا (فیلتراپا، فیلترهپا، فیلترالپا) در اتاق تمیز (کلین روم) یا سیستم تهویه اتاق تمیز(کلین روم) امری لازم و ضروری است. هواساز اتاق تمیز(کلین روم) باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که تعداد بسترهای فیلترهای موردنیاز در آن به کار گرفته شود. از پیش فیلترها جهت جداسازی ذرات درشت تر و از فیلترهای میانی جهت جداسازی و حذف ذرات با اندازه متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. جهت حذف ذرات ریز (0.3 میکرون) از فیلترهای با بازدهی بالا و یا خیلی بالا (فیلتراپا، فیلترهپا،فیلترالپا) استفاده می شود.
به عنوان مثال بازدهی فیلتر هپا H13 و H14 به ترتیب 99/95 و 99/995 درصد در جذب ذرات 0.3 و بزرگتر می باشد. با توجه به نوع طراحی اتاق های تمیز (کلین روم) فیلترهای با بازدهی بالا، یا در هواساز و یا در سقف اتاق تمیز(کلین روم) کار گذاشته می شوند. فیلترهای با بازدهی بالا (فیلتر اپا و هپا) و بسیار بالا (فیلتر الپا) به دو صورت چین خورده سطحی (Mini pleated) یا چین خورده عمقی (Deep pleated) تقسیم بندی می شوند.
افت فشار ایجاد شده در این نوع فیلترها با بازدهی بالا (فیلتر اپا،فیلتر هپا) و بسیار بالا (فیلترهای الپا) وابسته به سرعت هوای ورودی به این فیلترها و همچنین نوع این فیلترها دارد. سرعت اسمی عبور هوا از فیلترهای هپا معمولاً 100 فوت بر متر می باشد، این سرعت افت فشاری بین 110 تا 170پاسکال ایجاد می نماید. هنگامی که افت فشار 2/5 تا 3/5 برابر افت فشار اولیه برسد معمولاً زمان تعویض فیلترها فرا رسیده است. جهت آلارم و نمایش افت فشار فیلتر هپا می توان از سوئیچ اختلاف فشار (دی پی اس DPS) و یا ترانسمیتر اختلاف فشار (دی پی تی DPT) استفاده نمود. فیلترهای با بازدهی بالا آخرین مرحله در سیستم فیلتراسیون می باشند. بازدهی این فیلترها بالای 85 درصد بر روی ذرات 0.3 میکرومتر می باشد.
پیش فیلترها و فیلترهای میانی قبل از فیلتر های با بازدهی بالا نصب گردیده که باعث حفاظت و افزایش طول عمر فیلترهای بابازدهی بالا میگردد.

استاندارد EN 1822

این استاندارد جهت تقسیم بندی و آزمون فیلترهای با بازدهی بالا و بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از پارامترهای مهم در تقسیم بندی فیلترها در این آزمون استفاده از سایز ذره با بیشترین نفوذپذیری می باشد .(MPPS: Most penetrating particle size)  در این روش نفوذپذیری ذرات در فیلتر و همچنین بازده جداسازی فیلتر در اندازه ذره موردنظر مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. هر فیلتر با هدف حذف ذراتی با اندازه مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. لذا می بایست اندازه ذرات جهت ارزیابی و سنجش فیلتر همان سایز انتخاب شود. در ارزیابی فیلتر و دسته بندی آن متغیرهایی مانند مشخصات الیاف فیلتر، سرعت هوا و چگالی آن مهم می باشد. در این روش اولین مرحله تعیین MPPS الیاف یا کاغذ فیلتر می باشد، تعیین MPPS در دو حالت تعیین می شود. 1- بازدهی موضعی 2- بازدهی کلی

استاندارد EN1822:2012
میزان نفوذ % میانگین بازدهی
(ذرات 0.3 میکرومتر)(%)
افت فشار نهایی (پاسکال) کلاس فیلتر گروه فیلتر
15 85 450 E10 فیلتر اپا EPA
5 95 450 E11
0.5 99.5 450 E12
0.05 99.95 450 H13 فیلتر هپا HEPA
0.005 99.995 450 H14
0.0005 99.9995 450 U15 فیلتر اُلپا ULPA
0.00005 99.99995 450 U16
0.000005 99.999995 450 U17

فریم فیلترهای با بازدهی بالا می تواند ازجنس آلومینیم،گالوانیزه ویا ABS (پلاستیک) باشد

نمایش آنلاین انتخاب فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ فیلتر میانی
دانلود راهنمای انتخاب فیلتر دانلود استاندارد فیلتر دانلود کاتالوگ فیلتراسیون دانلود کاتالوگ فیلتر با بازدهی بالا دانلود این صفحه

محصولات مرتبط