فیلتر میانی

فیلترهای میانی با هدف حذف ذرات با اندازه متوسط وریز در سیستم قیلتراسیون مورد استفاده قرار میگیرند. فیلترهای میانی اغلب بعد از پیش فیلترها و قبل از فیلترهای با بازدهی بالا نصب می گردند. فیلترهای میانی عموماً بشکل کیسه ای بوده و جنس مدیا الیاف شیشه ای می باشد. فیلترهای میانی در ابعاد استاندارد و ابعاد سفارشی قابلیت ساخت و ارائه دارند.

استاندارد EN779:2012
میانگین بازدهی
(ذرات 0.4 میکرومتر)(%)
میانگین به دام اندازی ذرات(%) افت فشار نهایی (پاسکال) کلاس فیلتر گروه فیلتر
--- 65 > ... ≥ 50 250 G1 ذرات درشت پیش فیلتر
--- 80 > ... ≥ 65 250 G2
--- 90 > ... ≥ 80 250 G3
--- Am ≥ 90 250 G4
60 > ... ≥ 40 --- 450 M5 ذرات متوسط فیلتر میانی
80 > ... ≥ 60 --- 450 M6
90 > ... ≥ 80 --- 450 F7 ذرات ریز
95 > ... ≥ 90 --- 450 F8
Em ≥ 95 --- 450 F9

فریم پیش فیلترها می تواند ازجنس آلومینیم،گالوانیزه ویا ABS (پلاستیک) باشد

نمایش آنلاین انتخاب فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ فیلتر میانی
دانلود راهنمای انتخاب فیلتر دانلود استاندارد فیلتر دانلود کاتالوگ فیلتراسیون دانلود کاتالوگ فیلترمیانی

محصولات مرتبط