پیش فیلتر

پیش فیلترها اغلب بعنوان اولین مرحله از سیستم فیلتراسیون جهت حذف ذرات درشت و همچنین حفاظت از فیلترهای میانی و فیلترهای با بازدهی بالا مورد استفاده قرار میگیرند. پیش فیلترها عموماً بشکل پلیتید ( چین خورده) بوده و جنس مدیا الیاف شیشه ای می باشد. پیش فیلترها در ابعاد استاندارد و ابعاد سفارشی قابلیت ساخت و ارائه دارند.

استاندارد EN779:2012
میانگین بازدهی
(ذرات 0.4 میکرومتر)(%)
میانگین به دام اندازی ذرات(%) افت فشار نهایی (پاسکال) کلاس فیلتر گروه فیلتر
--- 65 > ... ≥ 50 250 G1 ذرات درشت پیش فیلتر
--- 80 > ... ≥ 65 250 G2
--- 90 > ... ≥ 80 250 G3
--- Am ≥ 90 250 G4
60 > ... ≥ 40 --- 450 M5 ذرات متوسط فیلتر میانی
80 > ... ≥ 60 --- 450 M6
90 > ... ≥ 80 --- 450 F7 ذرات ریز
95 > ... ≥ 90 --- 450 F8
Em ≥ 95 --- 450 F9

فریم پیش فیلترها می تواند ازجنس آلومینیم،گالوانیزه ویا ABS (پلاستیک) باشد

نمایش آنلاین انتخاب فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ فیلتر نمایش آنلاین کاتالوگ پیش فیلتر
دانلود راهنمای انتخاب فیلتر دانلود استاندارد فیلتر دانلود کاتالوگ فیلتراسیون دانلود کاتالوگ پیش فیلتر

محصولات مرتبط