تست اختلاف فشار، دما ورطوبت

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری نیاز به صحه گذاری (اعتبارسنجی) دارد تا از صحت عملکرد اتاق تمیز اطمینان حاصل گردد.
صحه گذاری/ ولیدیشن اتاق تمیز در 5 فاز اصلی انجام می گیرد.
-فاز اول: احراز کیفیت طراحی(DQ)
-فاز دوم: احراز کیفیت نصب (IQ)
-فاز سوم : احراز کیفیت بهره برداری (OQ)
-فاز چهارم: احراز کیفیت عملکرد (PQ)
-فاز پنجم: کنترل و مانیتورینگ اتاق تمیز
در فاز چهارم (PQ) تست ها ی اتاق تمیز مطابق با استاندارد ISO14644-3 شامل موارد زیر انجام می گیرد.
1-تست هوای ورودی/خروجی/برگشت
2-تست اختلاف فشار
3-تست دما/رطوبت
4-تست نشتی و اینتگریتی فیلترهای با بازدهی بالا(اپا/هپا/الپا)
5-تست شمارش ذرات و کلاس بندی
6-تست آشکارسازی جریان
7-تست ریکاوری اتاق تمیز
8-تست شمارش ذرات میکروبی
9-تست میزان صدا(db)
10-تست میزان نور(lux)
دانلود کاتالوگ دانلود این صفحه

محصولات مرتبط